EXCHANGE PROGRAM

Promoting Friendship

WELCOME

2019 Kashiwa Delegation

Back L-R : Arata Kawabe, Gen Yasuda, Sei Sakamoto, Mina Nomoto, Kana Kishida
Front L-R : Riho Shimaoka, Sakura Iida, Mitsuko Tsukuda, Karin Fukui